Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Životné prostredie

Vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby

Formuláre

 • Žiadosť o vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby

Potrebné doklady a dokumenty

 • Vyplnená žiadosť + príloha Projektová dokumentácia stavby 

 Kontakt

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 292/2017 Z. z. o odpadoch v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 91 o nakladaní s odpadmi na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia z prevádzky malého zdroja znečistenia

Formuláre

 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia  (+ tlačivo)

Potrebné doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár  Oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

Upozornenie

 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia je potrebné predložiť každoročne do 15. februára

Poplatky

 • V zmysle VZN č. 59 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v znení jeho doplnkov

Kontakt

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 59 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v znení jeho doplnkov

 
ÚvodÚvodná stránka