Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Kde vybavíte

budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 5
Kontakt: marian.burza@banovce.sk; 038/7629 141

Formuláre

  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • vyplnená žiadosť (tlačivo)
  • fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu, alebo originál
  • fotokópia geometrického plánu (farebne)
  • list vlastníctva – postačuje aj z katastrálneho portálu
  • zameranie adresného bodu v listinnej podobe ( vyhl. 142/2015 Z.z.)
  • údaj či sa v budove nachádzajú byty (počet bytov)
  • v prípade, ak žiadateľ o určenie číselného označenia na stavbu a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad,  na základe ktorého prešli práva zo stavebníka na žiadateľa 

 

Poplatky

  • Bez poplatku

 

Súvisiace predpisy

  • § 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 vyhl. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa  vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 
ÚvodÚvodná stránka