Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Rozhlas

Kde vybavíte

Kancelárie prvého kontaktu

budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24

Kontakt: Ing. Ingrid Mozolová  - 038/7629 111  ingrid.mozolova@banovce.sk

 

Odvysielanie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase.

Evidencia úhrad za odvysielanie oznamu alebo relácie

 1. Úhradu na čiastočné pokrytie nákladov za:
 • odvysielanie oznamu, v miestnom rozhlase je určená paušálne v čiastke 3,50 € za odvysielanie jedného oznamu,
 • odvysielanie relácie v miestnom rozhlase jedenkrát v jednom vysielacom bloku je určená v čiastke 3,50 € za každú začatú minútu relácie; maximálna dĺžka relácie je štyri minúty.
 1. Úhrada je splatná pri objednávaní odvysielania oznamu alebo relácie:
 • v hotovosti do pokladne Mestského úradu Bánovce nad Bebravou,
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta pripísaním na účet - 526192/0200.
 1. Ak úhrada nebude uskutočnená pred objednaným časom v ktorom má byť odvysielanie uskutočnené, mestský úrad daný oznam, alebo reláciu neodvysiela.
 2. Poverený pracovník má právo úpravy textu tak, aby spĺňal kritériá oznamu.
 3. Za obsah relácie zodpovedá objednávateľ jeho odvysielania. Poverený pracovník je povinný odmietnuť odvysielať oznam, alebo reláciu ktorej obsah je v rozpore s platnými právnymi normami alebo dobrými mravmi.

 

Oslobodenie od platenia za odvysielanie oznamu

Od úhrady na čiastočné pokrytie nákladov za odvysielanie oznamu, alebo relácie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy o podujatiach, ktorých účelom je rozvoj a podpora:

 1. miestnej kultúry,
 2. športu,
 3. školstva,
 4. zdravotníctva,
 5. sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti,
 6. smútočné oznamy,
 7. informácie občanom o odstávkach vody, plynu, elektrickej energie atď.

 

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase sa uskutočňuje:

 1. bežné oznamy v čase 10.00 h a 14.00 h,
 2. smútočné oznamy v čase 9.00 h a 13.00 h,
 3. výnimočné oznamy (odstávky vody, plynu, elektrickej energie a pod.) podľa potreby.

 


 
ÚvodÚvodná stránka