Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Osvedčovanie listín a podpisov

Kde vybavíte

Kancelárie prvého kontaktu

budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24

 

Kontakt:

038/7629 111, ingrid.mozolova@banovce.sk

038/7629 115, milena.gieciova@banovce.sk

 

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady a dokumenty

 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, príp. cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca 
 • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady a dokumenty

 • občiansky preukaz, príp. cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
 • originál listiny a jej fotokópia

 

Upozornenie

Mestský úrad nevykonáva osvedčenie, ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Poplatky

 • správny poplatok je stanovený v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení

 


 
ÚvodÚvodná stránka