Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatník či už je to  fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba je povinná v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť do 30 dní správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie daňovej povinnosti.

Formuláre

  • Náležitosti k vyrubeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Náležitosti k vyrubeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – reštauračné zariadenia
  • Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti
  • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
  • Oznámenie o zmene v poplatkovej povinnosti

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • predložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra

Poplatky

  • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou č. 85 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 85 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka