Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Dane a poplatky

Kde vybavíte

Oddelenie daní a poplatkov

Ing. Mária Ďurinová
vedúca oddelenia daní a poplatkov
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 11
Kontakt: 038/7629 123, maria.durinova@banovce.skdane@banovce.sk

Ing. Jana Ďuračková
daň za psa
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 11
Kontakt: 038/7629 123, jana.durackova@banovce.sk

Eva Bérešová
správca poplatkov - TKO
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 14
Kontakt: 038/7629 121, eva.beresova@banovce.sk

Mgr. Renata Šujanová
exekúcie a pohľadávky
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 14
Kontakt: 038/7629 121, renata.sujanova@banovce.sk

 

Daň z nehnuteľností | Daň za psa | Daň za užívanie verejného priestranstva | Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje | Daň za ubytovanie | Miestny poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady | Exekúcie


 

 

Oddelenie daní a poplatkov

Polročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných - 1. polrok
 Vyuctovanie_dane_za_ubytovanie_1-polrok.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

 Vyuctovanie_dane_za_ubytovanie_1-polrok.pdf (218.2 kB) (218.2 kB)

Polročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných - 2. polrok
 Vyuctovanie_dane_za_ubytovanie_2-polrok.docx (14.3 kB) (14.3 kB)

 Vyuctovanie_dane_za_ubytovanie_2-polrok.pdf (218.2 kB) (218.2 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_k_miestnym_daniam_2015.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

VZN č. 86 o miestnych daniach
 vzn_-_86_miestne_dane.pdf (328 kB) (328 kB)

Registračný list
 Registracny_list.rtf (52.9 kB) (52.9 kB)

Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností nad 75 rokov + ZŤP
 ziadost_o_znizenie_dane-75r-ztp.docx (17.1 kB) (17.1 kB)

Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností daňovníka z dôvodu poberania dávok v hmotnej núdzi
 ziadost_o_znizenie_dane-hmotna_nudza.docx (17 kB) (17 kB)

Dohoda o určení daňovníka
 Dohoda_o_urceni_danovnika.rtf (10.9 kB) (10.9 kB)

VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 vzn_-_85_poplatok_za_odpady.pdf (264.4 kB) (264.4 kB)

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti
 Oznamenie_vznik-zanik_poplatkovej_povinnosti.rtf (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku – (komunálny odpad)
 ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku.docx (27.5 kB) (27.5 kB)

Oznámenie o zmene v poplatkovej povinnosti
 Oznamenie_o_zmene_v_poplatkovej_povinnosti.rtf (45.1 kB) (45.1 kB)

Náležitosti k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Nalezitosti_k_vyrubeniu_poplatku_KO.docx (69.5 kB) (69.5 kB)

Náležitosti k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - reštauračné zariadenia
 Nalezitosti_k_vyrubeniu_poplatku_KO_restauracne_zariadenia.docx (71.1 kB) (71.1 kB)

ÚvodÚvodná stránka