Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Ako vybaviťHľadať
 
 

Daň za psa

Formuláre

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Poučenie k vyplneniu priznania
 • Potvrdenie o podaní priznania
 • Prihlásenie psa do evidencie
 • Čestné prehlásenie

Potrebné doklady a dokumenty

 • vyplnený formulár Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyplneným oddielom V. „Priznanie k dani za psa„ 
 • vyplnený formulár Prihlásenie psa do evidencie
 • predložiť občiansky preukaz, prípadne živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
 • pri odhlásení psa vyplnený formulár Čestné prehlásenie
 • v prípade eutanázie psa (potvrdenie od zverolekára)

Upozornenie

 • daňovník má povinnosť prihlásiť psa do 30 dní od jeho nadobudnutia
 • pri strate známky psa je daňovník povinný požiadať do 14 dní odo dňa straty o vydanie náhradnej známky, za ktorú sa vyberá poplatok vo výške 2,- €
 • pri zániku daňovej povinnosti (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) má daňovník povinnosť psa do 30 dní odhlásiť a vrátiť registračnú známku psa

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 86 o miestnych daniach
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 47 o držaní psov na území mesta Bánovce nad Bebravou

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka